Referencie

Podunajská - polyfunkčný komplex

V roku 2010 sme ukončili realizáciu polyfunkčného komplexu PODUNAJSKÁ. Projekt priniesol atraktívne prepojenie obytnej štvrte s oddychovou zónou Malého Dunaja a Vrakunského lesíka. Komplex ponúkol po dokončení 93 bytov a niekoľko admistratívnych priestorov. Pre účely parkovania bola vybudovaná podzemná garáž s kapacitou 103 parkovacích miest v kombinácii s 36 parkovacími miestami na povrchu.

Bytový dom bol navrhnutý tak, aby spĺňal požiadavky energetickej hospodárnosti budov pre zaradenie do kategórie „budovy úsporné".

Mendelsohn

Developovanie 60 bytov po fázu stavebného povolenia a realizačného projektu.

Cieľom architektonickej koncepcie bolo do vstupnej brány centrálnej časti Podunajských Biskupíc vniesť vyššiu architektonickú kvalitu, ktorá pozitívnym spôsobom dotvorí uličnú líniu novej zástavby pozdĺž Kazanskej ulice.