CONDOMÍNIUM Devín

Zrealizovaná obytná štruktúra s vybavenosťou je lokalizovaná pod historickými hradbami Devínskeho hradu v chránenej zóne národnej kultúrnej pamiatky. Táto poloha ponúka výhody novej modernej zástavby v symbióze s kvalitou zabývaného prostredia obce.

Obytná štruktúra je tvorená zoskupením 15 rodinných domov, vytvorených zo 6 typov na parcelách veľkostných kategórií - 297 až 525 m². Pri vzájomnom tesnom radení vytvárajú domy sústavu priestorov s garanciou intímneho a súkromného prostredia. Od ulice sú priečelia domov nepravidelne odstupňované, čím sa dosahuje vytvorenie pestrých priehľadov a priestorov. Zároveň sa odstupňovaním jednotlivých objektov dosahuje ich presvetlenie z východnej resp. západnej strany.

Pri vstupe do uličnej zóny je plánovaná výstavba menšieho centra občianskej vybavenosti, ktoré svojou dimenziou harmonizuje s mierkou rodinných domov. Novovytvorené námestie a súkromná ulica lemovaná stromoradím tvorí bezpečný a príjemný priestor pre obyvateľov condomínia. Vysokokvalitné prevedenie a materiály použité pri realizácií v kombinácií s nezvyčajnou a modernou architektúrou a nádhernými výhľadmi na hrad Devín a Devínsku Kobylu sú predpokladom pre štýlové a moderné bývanie priamo v srdci Devína.

Typ stavby
Novostavba, Condominium
Poloha
Bratislava, MČ Devín
Architektonický koncept a projekt
architektonická kancelária PMarchitekti Ing. Arch. Peter Moravčík
Celková plocha pozemku
10 146m2
Ukončenie I. etapy
2017
Web stránka
http://www.condominiumdevin.sk/